Sơ đồ nguyên lý hệ thống RCU điển hình:

2. Kết nối hệ thống RCU về hệ thống điều khiển chung BMS (Building Management System) và PMS (Propeties Management System)

Hệ thống RCU được kết nối với hệ thống BMS và PMS của khách sạn bằng các tiêu chuẩn thông dụng như BACNET, MODBUS...

3. Giao diện điều khiển trên iPad

Giao diện điều khiển phòng cho phép người dùng điều khiển hệ thống chiếu sáng, điều hòa, rèm cửa, dọn phòng/không làm phiền...ngay trên iPad đặt trong phòng khách sạn.

Các lộ đèn riêng lẻ được điều khiển trên nút ấn hoặc biểu tượng đèn tại mô hình phòng rất trực quan. Trạng thái đèn được phản hồi trên giao diện nên người dung có thể biết được chính xác vị trí đang bật.

Chức năng điều khiển kịch bản: SÁNG CẢ, TẮT CẢ, THƯ GIÃN, ĐỌC SÁCH giúp khách hàng đạt được chế độ chiếu sáng mong muốn một cách nhanh nhất từ phần mềm giao diện điều khiển phòng

Giao diện điều khiển phòng có thể tùy biến ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt…

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

| Smart City

Số lượng:

| Smart City 0 Giỏ hàng sản phẩm

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: